INTERLINING

Hệ thống máy :
– Hệ thống máy cán keo : 1 bộ
– Máy ép keo               : 1 máy
– Máy kiểm tra :         1 máy
– Máy cuốn roll: 1 máy
– Công nhân :  12 người
Sản lượng :  Vải lót phủ keo : 30.000mts/ngày
Sản xuất tại Việt Nam

INTER LINING-4

INTER LINING-5 INTER LINING-6

INTER LINING-7

INTERLINING