ĐỆM VAI

Hệ thống máy :
  – Máy cắt dập : 4 máy
  – Máy tạo form gòn : 3 máy
  – Máy dập kim tự động : 6 máy
  – Máy may      : 28 máy
Công nhân :  60 người
Sản lượng  :
– Đệm vai foam (mouse)  45,000 cặp/ ngày
– Đệm vai ép                     15,000 cặp/ ngày
– Đệm vai may                  40,000 cặp/ ngày
Sản xuất tại Việt Nam


dem-vai-1 soulder-pad soulder-pad-1 soulder-pad-2Untitled