ĐỆM ĐẦU VAI

Hệ thống máy :
  – Máy cắt dập : 2 máy
  – Máy cắt bàn : 2 máy
  – Máy may      : 12 máy
Công nhân :  10 người
Sản lượng  : 4.000 cặp/ ngày
Sản xuất tại Việt Nam

 

sleeve-headDEM-DAU-VAIDEM-DAU-VAI-2DEM-DAU-VAI-3