CHEST CANVAS

Hệ thống máy
– Máy cắt dập : 3 máy
– Máy cắt bàn : 4 máy
– Máy may      : 30 máy
– Máy cắt vải  : 4 máy
Công nhân :  35 người
Sản lượng  : 4.000 cặp/ ngày
Sản xuất tại Việt Nam

checkcanvaschest-canvas-3chest-canvas-2