CẮT VIỀN

Hệ thống máy :
– Máy cắt  tự động : 2 máy
– Máy may               : 2 máy
– Máy cuốn & cắt xéo: 2 máy
Công nhân :  10 người
Sản lượng : 
– Ban roll : 200.000mts/ ngày
– Các loại dây viền : 1.000.000 mts/ngày
Sản xuất tại Việt Nam
TAPE TAPE-1